Nieuw evenwicht

Relaties, gezins- en familiebanden hebben doorgaans een natuurlijke veerkracht. Daardoor kan na kortere of langere tijd een nieuw evenwicht ontstaan. Iedereen stelt zich in op de veranderingen die het gevolg zijn van de ingrijpende gebeurtenis. Het is daarom belangrijk iedereen de tijd te geven dit nieuwe evenwicht te vinden.