Impact op partner en gezinsleden

De problemen van de getroffene hebben altijd gevolgen voor het functioneren van het gezin, voor de partnerrelatie en voor het welbevinden van de kinderen. Ook bij de sterkste gezinnen trekken die problemen een behoorlijk wissel op het welzijn.

Zwijgen over de problemen kan op zich al aanleiding geven tot botsingen tussen partners, ook in letterlijke zin. Weigeren hulp te zoeken kan ook een bron van conflict zijn. De relatie en/of het gezin komt steeds verder onder druk te staan: soms loopt de relatie op de klippen, valt het gezin uit elkaar.

Partners voelen zich machteloos, omdat ze de oorzaak van het probleem niet kunnen wegnemen. Of voelen zich schuldig omdat ze denken dat het aan hen ligt. Kinderen kunnen onaangepast gedrag gaan vertonen. Of ze nemen juist heel veel verantwoordelijkheden van de ouders over.