Advies

Helaas ontwikkelt ongeveer 5% van de mensen ernstige problemen als gevolg van het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis. Er kan sprake zijn van aanhoudende teruggetrokkenheid, ontwijkend gedrag of juist van onrust, prikkelbaarheid of agressie. Er kan ook sprake zijn van middelengebruik en/of arbeidsongeschiktheid.

Tijdig professionele hulp zoeken is niet alleen een advies voor de getroffene maar zeker ook een dringend advies voor de partner of andere naasten. Bij ‘Hulpverlening’ op deze website vind je meer informatie hoe je het beste gerichte, professionele hulp kunt krijgen.