Verlies en rouw

Het kan zijn dat je bij de ingrijpende gebeurtenis een dierbaar iemand verloren hebt of zelf gewond geraakt bent. In die gevallen ervaar je verlies en rouw. Er is niet één ‘goede manier’ om te rouwen, of een stappenplan voor verwerking. Iedereen heeft zijn eigen manier. De één huilt veel en trekt zich terug, terwijl de ander intensief gaat sporten of hard werken om zich beter te voelen. Er bestaan net zoveel manieren als er mensen zijn. Ook binnen een gezin kan op heel verschillende manieren gerouwd worden. Kinderen rouwen ook, al uiten zij zich vaak anders dan volwassenen. Kinderen kunnen op het ene moment heel verdrietig zijn en het andere moment weer vrolijk met hun vrienden spelen. Dat hoort bij hun ontwikkelingsfase en maakt hun gevoelens niet minder diep en niet minder oprecht. Als je de verschillen in rouwen kunt aanvaarden, lukt het beter om elkaar bij te staan. Mensen kunnen elkaar op veel verschillende manieren helpen en troost bieden.

 

Verwerking

Het verwerken van verlies verloopt  met pieken en dalen. Het ene moment kan het verlies enigszins draaglijk voelen, terwijl je een volgend moment ineens weer overmand wordt door verdriet, angst of eenzaamheid. Het kan dan voelen alsof je weer helemaal terug bij af bent. Je wordt daar misschien moedeloos van, maar het is belangrijk de hoop niet op te geven. Uiteindelijk is het wel een proces met kleine stapjes ‘vooruit’, ook al gaat dat vaak gepaard met eveneens stapjes achteruit. Over hoe lang het duurt valt geen zinnig woord over te zeggen. Voor de een is dat een kwestie van maanden, voor een ander moet er gerekend worden in jaren. En hoe lang het ook duurt, het is geen lineair proces maar een golfbeweging, met pieken en dalen.

 

Hulp bij rouw en verlies

Voor rouwen is niet per definitie therapie nodig. Het lezen over rouwervaringen kan helpen om je eigen vorm te vinden, het kan houvast bieden. Het neemt niet weg dat je soms vragen kan hebben. Bijvoorbeeld: hoe weet ik of ik het ‘goed’ doe?  Kan ik op deze manier ooit verder met mijn leven? Waar vind ik de juiste steun om mij hier doorheen te helpen? Blijf hier ook over praten met mensen in je omgeving. Rouwen is niet gemakkelijk, maar het overgrote deel van de mensen komt zelf en met steun van hun omgeving goed door dit proces heen. Maar soms is extra hulp nodig. Als je veel moeite hebt met het rouwproces en het gevoel hebt dat je er zelf niet uitkomt, kan rouwbegeleiding of therapie helpen.  Praat met je huisarts als je naast het verdriet en gemis blijft worstelen met erge schuldgevoelens, heel veel aan de dood moet denken en kleine dingen je geen plezier meer doen. Ook een gesprek met een geestelijk verzorger kan je goed doen. Onder het kopje ‘Hulpverlening’ op deze website is te zien waar- en hoe je het beste professionele hulp kunt vinden. Hieronder staan enkele relevante links voor wanneer je meer wil  lezen over rouw en verlies.

 

Relevante links