Somberheid

In de put

Ingrijpende gebeurtenissen kunnen je het gevoel geven dat de bodem onder je bestaan weg is. De wereld die zo vertrouwd was, lijkt opeens helemaal anders. Je kunt negatieve, soms tegenstrijdige gedachten en emoties ervaren: verontwaardiging, wrok, schuld, schaamte, hulpeloosheid en hopeloosheid. Hierdoor kan je steeds somberder worden. Als dit sombere gevoel niet vanzelf minder wordt of weggaat, kan het een nadelig effect hebben op hoe het verder met je gaat. Dan krijgt de somberheid teveel vat op je.

 

Je somberheid overheerst

Als je vaak heel somber bent, merk je dat je helemaal geen puf hebt. Je komt nergens aan toe. Ook dingen die je vroeger leuk vond, kun je niet meer opbrengen. Alles wat je doet kost enorme inspanning. Je vindt het soms ook volslagen zinloos iets te doen. Dan voel je een soort doffe onverschilligheid. Alsof niets er meer toe doet. Alsof er een geluiddichte glazen stolp om je heen zit. Je ziet wel van alles om je heen, maar je kunt er niet spontaan op reageren. Je wilt ook eigenlijk niet reageren, je wilt het liefst met rust gelaten worden. Maar als je met rust gelaten wordt komen afschuwelijke beelden en gevoelens boven.

Hoe kom je in zo’n geval van deze vreselijke beelden en gevoelens af? Soms kunnen online oefeningen je daarbij helpen, maar soms is professionele hulp echt geboden. Kijk bij  ‘Online hulpmiddelen’ en ‘Wat nu’ voor een aantal verwijzingen naar online oefeningen die gericht zijn op het herkennen van bepaalde denkpatronen en het doorbreken ervan.

Als deze programma’s je niet verder helpen en de somberheid aanhoudt, kun je onder het kopje ‘Hulpverlening’ op deze website zien waar en hoe je het beste professionele hulp kunt zoeken.