Wie kan mij adviseren

De huisarts (bedrijfsarts) kan je over het algemeen goed informeren over de juiste hulp en met jou de diverse mogelijkheden afwegen. Het kan helpen om eerst de zelftest MIRROR in te vullen voor een eerste advies. Desgewenst kun je dit advies delen met de huisarts.

Het hebben van een specifieke werkachtergrond kan bepaalde achtergrondkennis vereisen, in dat geval adviseren wij om hulp te zoeken bij personen/instanties die daarmee rekening houden, zie bijvoorbeeld de website: Veteranen Loket. Ook kan het feit dat er sprake was van een misdrijf (geweld, misbruik, inbraak, diefstal, vermissing) specifieke kennis vereisen, zoals bijvoorbeeld juridische kennis; in dit geval adviseren wij je om de website van Slachtoffer hulp Nederland te bekijken. De hulpverleners van Slachtofferhulp Nederland kunnen in zo’n geval meedenken en je daar waar mogelijk ondersteunen.