Gevolgen voor de directe omgeving

De meeste mensen realiseren zich niet dat een ingrijpende gebeurtenis je verandert, soms in positieve en soms in negatieve zin. "Een ingrijpende gebeurtenis laat je niet meer los; na een schokkende ervaring ben je veranderd", zijn veel gehoorde uitspraken. De gevolgen van een ingrijpende gebeurtenis worden gedragen door  de persoon wie het direct meemaakt, maar zeker ook door hun partner, kinderen, ouders en anderen. Dierbaren van getroffenen worden er indirect mee geconfronteerd.

Als getroffenen van een ingrijpende gebeurtenis klachten hebben is dat belastend voor de partner.
Het kost hen vaak moeite te delen wat ze hebben meegemaakt en welke invloed dat op hun leven heeft. Het contact en de intimiteit kunnen veranderen.